50 år
Webbokning

Arbetsmiljö- och Miljöpolicy för Abbekås Åkeri P-A Andersson AB

Inom vårt åkeri har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker. Vi klarar de föreskrifter och normer som gäller. Vi är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete är viktigt för oss.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och rapportera ev. nya risker och hot mot god arbetsmiljö och miljö.

Inför beslut om större verksamhetsförändringar skall arbetsmiljö- och miljöaspekterna undersökas. Åtgärder skall därefter vidtagas, för att så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker.

Några konkreta exempel:

  • Vi tankar i princip enbart miljödiesel HVO från bolagen EcoBränsle Karlshamn och Biofuel Express. Vid upphandling av diesel anlitas Sveriges ledande oljebolag, Cirkel K.
  • All service och underhåll utföres enligt tillverkarnas rekommendationer och anvisningar.
  • Vid nyanskaffningar av påbyggnader prioriteras freonfria material.
  • Vid anskaffning av nya lastbilar prioriteras högsta miljöklassning.