Drivmedelstillägg

Vårt Drivmedelstillägg (DMT) för Juli 2020 månad är satt till 13,00 %. Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas, eller sänkas, i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.