Drivmedelstillägg

Vårt drivmedelstillägg (DMT) för september 2020 månad är satt till 14,00 %. Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas, eller sänkas, i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.