Drivmedelstillägg

Vårt drivmedelstillägg (DMT) för februari 2021 är satt till 16,00 %. Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas eller sänkas i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.