Drivmedelstillägg

Vårt drivmedelstillägg (DMT) för december 2020 är satt till 13,50 %. Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas eller sänkas i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.