Drivmedelstillägg

Vårt drivmedelstillägg (DMT) för januari 2021 är satt till 14,50 %. Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas eller sänkas i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.