Drivmedelstillägg

Vårt drivmedelstillägg (DMT) för oktober 2020 är satt till 13,30 %. Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas, eller sänkas, i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.