Historik

Abbekås Åkeri har mer än 50 år på nacken och drivs sedan år 2000 av Per-Anders Andersson. Men åkeriet har sina rötter hos Per-Anders farfar, Aldo Andersson som under sent 20-tal grundade Öremölla Bilstation. 

Han var som ung dräng tillsammans med brodern Sigfrid på en gård i hemtrakten. Gårdsägaren skaffade en lastbil, som Aldo sedan övertog. Bilstationen blev så småningom AB Aldo Anderssons Åkeri och verksamheten utökades bland annat med grustag och en murbruksfabrik.

Aldo var pionjär inom mycket och var långt framme i tänkandet på många sätt, och var tillsammans med Gustav Persson i Malmö (GP-Last) bland de första att efter andra världskriget börja med linjetrafik till Stockholm. Vägstandarden var inte den bästa på den tiden och efter Lagan tog asfalten slut. Sedan var det grusväg.

Per-Anders far Åke började i firman i slutet av 1940-talet, som 14–15-åring. 1968 tog Åke över Aldos fjärrtrafikbil, som var ett av tre fordon, och startade Abbekås Åkeri AB. Per-Anders farbröder, Lars-Olof och Bengt fortsatte i ursprungsåkeriet som senare gavs namnet Aldos Åkeri AB, och idag drivs av Per-Anders kusin, Göran.

Som ett led i att komma närmare och bättre leda sina medarbetare flyttade kontoret från Abbekås –Sveriges åkeritätaste ort 1976 – till fast angöring i Norra hamnen Malmö 1 maj 2007. Fordonsflottan fanns sedan år tillbaka redan inhyst i staden.