50 år
Webbokning

Drivmedelstillägg

Vårt Drivmedelstillägg (DMT) för Juni månad är satt till 16,80 % Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas, eller sänkas, i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.