Webbokning

Drivmedelstillägg

Vårt Drivmedelstillägg (DMT) för Juli månad är satt till 14,90 % Procentsatsen kommer att uppdateras och höjas, eller sänkas, i början av varje månad beroende på hur marknadspriset utvecklar sig.