Offertförfrågan

 

 

Prisjustering 1 september 2022

På grund av kraftigt ökade kostnader under första halvåret 2022 så kommer vi att behöva justera våra priser med 5 % baserat på de faktiska kostnadsökningar som ordinarie index inte tar höjd för. Prisjusteringen gäller från den 1 september 2022.

Bakgrunden till prisjusteringen bygger på flera faktorer:
– Ökade fordonskostnader på grund av förlängda leveranstider för nya fordon som gör att vi får köra betydligt längre än planerat med gamla fordon vilket ger ökade kostnader för verkstadstjänster såsom service och underhåll.
– Fordonskostnaderna ökar också på grund av komponentbristen som gör det svårt att få tag på reservdelar. Priserna på flera reservdelar har ökat mycket kraftigt under första halvåret vilket fördyrar alla reparationer. Dessutom får vi ökade kostnader för stillestånd (avskrivningar och personal) då reparationstider blivit väldigt långa och ersättningsbilar saknas på marknaden.
– Fortsatt ökade personalkostnader på grund av den stora chaufförsbristen i Sverige och i hela Europa. Totalt saknas det flera hundra tusen chaufförer inom EU. Detta driver ökade kostnader i form av övertid, inhyrning och andra kompensationseffekter.
– Hög efterfrågan på transporttjänster och samtidigt ökade krav på styrning av såväl lastnings- som lossningstider.

Till er alla som har pallbyte kommer vi att ta ut en avgift för hanteringen av detta från samma datum. Det kommer att hamna på 30 kr per bytespall. Eventuella avskrivningar hos mottagaren kommer vi inte att ansvara för, vänligen se till att pallarna är av godkänd kvalitet och att rätt antal godkända pallar är noterat på fraktsedeln (avgiften debiteras efter vad som står på fraktsedeln). Ni som inte har pallbyte berörs inte. Anledningen till ovanstående är främst dyrare råvaror samt att pall blivit en hårdvaluta som på många sätt blivit osund och skapat läckage och en brist som inte ligger under transportöransvaret.

Denna prishöjning avser de ökade kostnader som vi inte kunnat täcka genom ökad produktivitet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår produktivitet. Slutligen så görs också denna höjning för att bibehålla en fortsatt hög servicegrad och kvalitet till er som kund.

Vi ser såklart framemot ett fortsatt gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Urban Andersson

Vill du läsa mer om reduktionsplikten? Det kan du göra via länken här.