Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund och som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Detta innebär bland annat att anställda inom företaget:

  1. Alltid använder säkerhetsbälte
  2. Håller avstånd till framförvarande
  3. Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
  4. Respekterar kör- och vilotiderna
  5. Respekterar gällande viktbestämmelser
  6. Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
  7. Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
  8. Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
  9. Håller fordonen i trafiksäkert skick
  10. Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd